Έναρξη μαθημάτων Ιανουάριος 2021

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στις διαλέξεις του ΠΜΣ θα συμμετέχουν πάνω από 30 διδάσκοντες με εξειδικευμένη κατάρτιση, μεγάλη διδακτική εμπειρία, ή/και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο. Οι διδάσκοντες αποτελούνται κατά 70% από μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και κατά 30% από επιστήμονες διακεκριμένους για το διδακτικό τους έργο σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ καταρτίζεται από την κάτωθι επιστημονική επιτροπή, τα μέλη της οποίας αναλαμβάνουν και την πλειοψηφία των διαλέξεων του ΠΜΣ. 

 1. Σφηκάκης Πέτρος, καθηγητής Παθολογίας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
 2. Αθανάσιος Μπενέτος, καθηγητής Γηριατρικής, UniversitedeLorraine
 3. Μιχάλης Κουτσιλιέρης, καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 4. Βασίλης Γοργούλης, καθηγητής Ιστολογίας & Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 5. Δαΐκός Γεώργιος, καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 
 6. Σουρτζή Παναγιώτα, καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
 7. Πολίτης Αντώνιος, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 
 8. Μακρυλάκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 9. Σαμάρκος Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 
 10. Χατζηδιονυσίου Αικατερίνη, Επίκουρη καθηγήτρια Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 
 11. Κραββαρίτη Ευρυδίκη, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Γηριατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 12. Ευαγγέλου Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  
 13. Σούλης Γεώργιος, Γενικός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ