Υποβολή Υποψηφιοτήτων 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα

 

  1. Διευθυντής : Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης
  2. Εγγραφές νέων φοιτητών Νοέβριος 2018
  3. Έναρξη μαθημάτων Ά εξαμήνου Φεβρουάριος 2019

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ