Έναρξη μαθημάτων Ιανουάριος 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα μαθήματα του Ά εξαμήνου θα γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί επί 13 εβδομάδες ξεκινώντας από τις 25 Οκτωβρίου 2019.

Δείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων εδώ